Bron GasCare
NEN 3140

Krijgt uw apparatuur preventief onderhoud en de verplichte NEN 3140 keuring?

Net zoals uw auto verdient het aanbeveling uw lasmachine een maal per jaar een onderhoudsbeurt te geven. Zo voorkomt u de meeste storingen die het gevolg zijn van normale slijtage en gebruik. Bron GasCare verzorgt onderhoud bij u op het bedrijf zodat u uw apparatuur nauwelijks hoeft te missen. Wij maken de machine open, controleren hem op vervuiling, loszittende onderdelen, controleren toorts, laskabels, primaire kabel, stekers, koelvloeistof, lekkages enzovoort. De eventueel te vervangen onderdelen worden u separaat berekend.

De nu geldende Arbowet en met name de norm NEN 3140 schrijft voor dat "verplaatsbare elektrische werktuigen" ( b.v. lasapparatuur) en elektrisch handgereedschap (b.v. boormachines en slijptollen) minimaal 1 maal per jaar en na elke reparatie geinspecteerd dienen te worden.

Inspectie volgens NEN 3140 is een veiligheidskeuring waarbij volledig automatisch zaken als isolatieweerstand, weerstand van de aardleiding, doorslagspanning e.d. gemeten worden. Deze keuring zegt dus iets over de elektrische veiligheid van het betreffende apparaat. Bovendien leert de ervaring, dat preventief onderhoud het aantal storingen vermindert en de levensduur van lasinstallaties verlengt.

Bron GasCare BV is bevoegd om inspecties volgens NEN 3140, eventueel in combinatie met preventief onderhoud, bij u uit te voeren en biedt u de keuze uit verschillende vormen t.w.:

Veiligheidskeuring volgens NEN 3140
Inclusief keuringsrapport Preventief onderhoud en veiligheidskeuring volgens NEN 3140

 • Inwendig en uitwendig schoonmaken van de machine d.m.v. borstel en perslucht.
 • Visuele inspectie inwendig en uitwendig.
 • Zekeringen test.
 • Koelvloeistof installatie, slangen, niveau koelmiddel, klemmen.
 • Printplaat inspectie op loszittende componenten.
 • Inspectie gasslang en magneetventiel inclusief reduceer toestel.
 • Doorvoer koppelingen en aansluitingen.
 • Primaire kabel controle, trekontlasting en aansluitingen.
 • Controle aandrijfrollen op slijtage.
 • Controle op loszittende of ontbrekende schroeven, bouten en moeren.
 • Eindcontrole d.m.v. lastest op alle instellingen.
 • Inclusief keuringsrapport

Zodra een machine bij u is gekeurd kan deze worden opgenomen in ons keuringsbestand. Indien uw apparatuur weer gekeurd moet worden nemen wij contact met u op om de volgende keuring/onderhoudsbeurt te plannen. Opname in onze database geschiedt standaard bij bovengenoemde keuringen.

 

 
  VCA ISO certification

Twitter