Bron GasCare
Lekkagetest


Bij een meetmethode wordt gebruik gemaakt van een kleine referentie cilinder, die tijdens het op druk brengen van de distributie leiding op deze leiding wordt aangesloten.
Als de distributie leiding op druk is gebracht wordt de referentie cilinder afgesloten van het distributie net. Over de referentie cilinder en het distributie net wordt een verschildruk manometer aangesloten met een bereik van 0 .. 400 mbar.

Indien er een lekkage in de leiding aanwezig is zal de druk in de leiding dalen, echter de druk in de referentie cilinder zal ongewijzigd blijven.

Een leiding van ¾” met een totale lengte van 100 m moet worden gecontroleerd op lekdichtheid.

De leiding heeft een inhoud van:

¼ x pi x Dinw. x Dinw. x lengte = ¼ x 3,14 x 21,6 mm x 21,6 mm x 100 m = 37 dm3

Indien de leiding op 10 bar wordt beproefd is er in de leiding 37 x 10 = 370 liter gas aanwezig.

Stel dat er een lekkage is, zo groot als 5 x onze referentie lekkage, d.w.z. 5 x 0.8 liter per uur = 4 liter per uur

Indien de leiding één uur onder druk staat, lekt er dus 4 liter gas weg.

Na één uur is de hoeveelheid gas in de leiding 370 – 4 = 366 liter gas.

Deze 366 liter gas vertegenwoordigt een druk van 366 / 37 = 9,89 bar.

Globaal kan gesteld worden dat de druk per uur met ongeveer 0,11 bar (= 110 mbar) afneemt.

Op de verschil druk manometer is 10 mbar al bijzonder goed af te lezen.

Dus het drukverlies van 0,11 bar (=110 mbar) levert geen enkel probleem op.

Indien we uitgaan van een lekkage, die gelijk is aan de referentie lek van 0.8 liter per uur, dan zal het drukverlies per uur 0.8/37 = 0,02 bar = 20 mbar.
Omdat een drukverschil van 10 mbar goed afleesbaar is, hebben we in dit geval 10/20 x 1 uur = 0,5 uur nodig om te kunnen vertellen of het systeem goed of niet goed is.


Samengevat:

Om een lekkage van 0.8 liter per uur te kunnen waarnemen bij een leidingnet van 100 m
¾” leiding moet het systeem,

Bij de conventionele methode ca.25 uur onder druk staan
En bij de nieuwe methode ca. 0,5 uur onder druk staan


Vraag nu u offerte aan?

 


 
  VCA ISO certification

Twitter