Bron GasCare
Autogene las- en gasapparatuurRegelmatig krijgen wij, de Service afdeling van GasCare B.V., de vraag of het noodzakelijk is om gasgerelateerde apparatuur preventief te onderhouden. Helaas zijn er geen normen op het gebied van gasgerelateerde apparatuur waarin dit specifiek is vastgelegd, echter met onderstaande uiteenzetting willen wij u overtuigen van de noodzaak van het preventieve onderhoud.

Apparatuur waar het over gaat: las- en gasapparatuur

Deze apparatuur komt in aanraking met een gas of gasmengsel onder druk. En juist de combinatie van apparatuur in aanraking met een gas kan een potentieel gevaar opleveren. Het toepassen van de juiste apparatuur vergt kennis en is afgestemd op de druk in de cilinder en de specifieke eigenschappen van de desbetreffende gassoort.

De ARBO wet.

Eén van de meest belangrijke regels in de ARBO wet is het samenspel op het gebied van veiligheid tussen werkgever en werknemer. Beiden zijn verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkvloer en van beiden wordt verwacht dat bij onveilige situaties met elkaar wordt overlegd. Tevens is elk bedrijf verplicht om jaarlijks een risico inventarisatie uit te voeren en vast te leggen welke zaken verbeterd dienen te worden. Hier speelt het begrip “kritieke middelen” een grote rol. Alle kritieke middelen dienen te zijn vastgelegd en aangegeven hoe er met deze middelen dient te worden omgegaan om de veiligheid te waarborg en eigenlijk komt de kreet “kritieke middelen” uit het VCA, Veiligheid Checklist Aannemers, gestimuleerd en gestart door de chemische- en petrochemische industrie.

Eén van de zwaar wegende onderdelen uit het VCA certificaat is de keuring van de “kritieke middelen”.

Las- en gasapparatuur is een “kritiek middel” en dient als zodanig jaarlijks te worden gecontroleerd. Ook Verzekeringsmaatschappijen eisen tegenwoordig veelal vastgelegde onderhoudsschema’s voor diverse apparatuur.

Tenslotte enkele overwegingen, die geen betrekking hebben op regelgeving, maar meer op de logische conclusie, dat u met apparatuur te maken heeft, die onderhevig is aan slijtage.
Slijtage kan het gevolg zijn van:

  • De mogelijk zeer hoge primaire drukken (tot 300 bar)
  • De eigenschap van het desbetreffende gas
  • De weersinvloeden
  • De bedrijfsomstandigheden
  • Mechanische belasting.


Kortom: “Preventief onderhoud van las- en gasapparatuur is een must “ !

GasCare B.V., heeft verstand van zaken en beschikt over de grootste, landelijk dekkende service organisatie in Nederland voor alle gasgerelateerde producten.
GasCare B.V. is VCA* gecertificeerd en heeft alle benodigde kennis in huis.

Vraag nu u offerte aan? 
  VCA ISO certification

Twitter